» » ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

 15 cерпня 2017 р. в офісі USAID відбулося підписання ПРОТОКОЛУ ПРО НАМІРИ щодо реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток») між Українською Асоціацією Виробників Картоплі і Компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», що забезпечує реалізацію даного проекту.

Завданнями проекту є:

1. Технічна підтримка розробки настанов з дотримання вимог законодавства та міжнародних стандартів з безпечності вирощування, зберігання та збуту картоплі.

2. Технічна підтримка впровадження спільно з асоціацією настанов із дотримання вимог безпечності на підприємствах асоціації.

3. Інформаційно-консультаційна підтримка впровадження нових технологій/сортів, підвищення продуктивності виробництва та безпечності картоплі.

4. Технічна підтримка створення/розширення потужностей для передпродажної підготовки картоплі, виробництва напівфабрикатів, розширення організованих ринків її збуту.

5. Підтримка асоціації та її членів щодо підготовки та участі в міжнародних виставках, торгових місіях та інших заходах з розширення ринків збуту картоплі.

6. Створення демонстраційного майданчика для поширення кращих практик підвищення якості та формування доданої вартості картоплі, покращення доступу малих і середніх виробників до каналів збуту.

 Конкретними цілями проекту є:

- впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції (стандарти Global GAP, HACCP, інші);

- заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію інфраструктури первинної обробки/переробки та збуту продукції картоплярства;

- підвищення врожайності та ефективності вирощування картоплі та її збуту;

- збільшення обсягу організованого продажу картоплі в торгових мережах та її експорту;

- створення нових робочих місць та підвищення продуктивності праці.

 

УАВК стала однією з чотирьох асоціацій, що долучилася до співпраці з USAID.

Запрошуємо учасників Асоціації до участі у Проекті!

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID

ПРОТОКОЛ про наміри УАВК та USAID