» » Інформація щодо здійснення експорту сільськогосподарської продукції в країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)

Інформація щодо здійснення експорту сільськогосподарської продукції в країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)

Україна є членом ряду міжнародних організацій, у тому числі й Міжнародної конвенції захисту рослин (МКЗР) і Світової організації торгівлі (СОТ).

Статтею 6 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі, йдеться про адаптацію до регіональних умов, включаючи зони, вільні від шкідливих організмів або хвороб, та зони з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб. Зокрема, вказано, що:

1. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні чи фітосанітарні заходи були адаптовані до санітарних чи фітосанітарних особливостей району (що може становити всю країну, її частину або всі країни чи частини кількох із них), з якого походить товар або для якого товар призначено. При оцінці санітарних чи фітосанітарних особливостей регіону, члени СОТ повинні враховувати, inter alia, рівень присутності певних хвороб або шкідливих організмів, наявність програм їх викоренення або боротьби з ними, а також належні критерії чи інструкції, які може бути розроблено відповідними міжнародними організаціями;

2. Члени СОТ, зокрема, повинні визнати концепції зон, вільних від шкідливих організмів або хвороб, та зон з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб. Визначення таких зон ґрунтується на таких факторах, як географія, екосистеми, епідеміологічний нагляд та ефективність санітарного чи фітосанітарного контролю;

3. Члени СОТ (експортери), які стверджують, що зони, розташовані на їхній території, є зонами, вільними від шкідливих організмів чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідливих організмів чи хвороб, повинні надати необхідні докази цього, щоб об’єктивно продемонструвати членам СОТ (імпортерам), що такі зони є і, вірогідно, залишатимуться зонами, вільними від шкідливих організмів чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідливих організмів чи хвороб відповідно. З цією метою на вимогу імпортера йому в розумних межах надається доступ для інспектування, тестування та інших відповідних процедур.

Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин №4 «Вимоги щодо встановлення вільних зон» та №10 «Вимоги до встановлення вільних місць ділянок виробництва» описують вимоги щодо встановлення та використання вільних зон і місць ділянок виробництва як варіантів управління фітосанітарними ризиками з метою дотримання фітосанітарних вимог при імпорті рослин та рослинних продуктів.

На виконання цих міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів наказом Мінагрополітики від 07.08.2012 №487 затверджено Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки.

01.07.2017 року набрали чинності рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016. №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу» (далі - Рішення №157), №158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та №159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу», які розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслужби. Проект Рішення №157 не нотифікувався через центр обробки запитів СОТ.

Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності в країні експорту вільних зон від конкретних організмів для певного об’єкта регулювання. На території України на момент набрання чинності даних рішень були відсутні вільні ділянки та зони, у зв’язку з чим виникли проблеми щодо реалізації фітосанітарних заходів визначених Євразійським економічним Союзом.

Згідно з рішенням №157 імпорт картоплі до країн ЄАЕС повинен здійснюватися відповідно до пунктів22-24 розділуІІІ та пункту1 таблиці2 Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинних об’єктів на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу, а насіннєвої картоплі – відповідно до пунктів18,19 та пунктів13,14 таблиці 1 вказаних Єдиних карантинних фітосанітарних вимог.

Держпродспоживслужба до країн-членів ЄАЕС направила листи з проханням визнати територію України вільною зоною від карантинних організмів, що внесені до списку А1 Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 №716 «Про затвердження переліку регульованих шкідливих організмів», а також із метою лібералізації імпорту проведено переговори з представниками Головної державної інспекції з насінництва, карантину та захисту рослин Республіки Білорусь.

У свою чергу Головна державна інспекція з насінництва, карантину та захисту рослин Республіки Білорусь листом від 07.09.2017 №04-01-9/1629 підтвердила визнання України вільною зоною від карантинних організмів, які внесені до списку А1 та відсутні на території країни. Зазначене надало можливість не встановлювати вільні ділянки від ряду карантинних організмів, які відсутні на території України.

Разом з цим існують організми, які присутні в тій чи іншій мірі на території України, що зобов’язує Дерпжпродспоживслужбу, за ініціативи суб’єкта господарювання, встановлювати статус ділянки чи місця виробництва вільних від шкідливих організмів.

Крім цього, Головна державна інспекція з насінництва, карантину та захисту рослин Республіки Білорусь листом від 13.09.2017 №04-02-5/1671 дозволила здійснювати експорт української продукції врожаю 2017року, яка включена в п.1 Таблиці3 РозділуIV Єдиних карантинних фітосанітарних вимог до Республіки Білорусь, за результатами огляду та при умові відсутності у вантажах карантинних об’єктів затверджених рішенням РадиЄАЕС від 30.11.2016 №158.

З метою експорту картоплі та ряду рослин і продуктів рослинного походження в період вегетації необхідно встановлювати ділянки вільні від карантинних організмів, якщо цього вимагає країна імпорту. Станом на 1.01.2018 в Україні немає жодної ділянки чи місця виробництва картоплі вільних від карантинних організмів, передбачених рішенням157.

При цьому станом на сьогодні в Україні за певними видами карантинних організмів встановлено 136 таких місць, що складає площу 7058,7009га та 708155,7мкв. Це і поля, і сади, і ті ж лісонасадження.

З огляду на зазначене, експорт картоплі до Республіки Білорусь повинен здійснюватися виключно із місць виробництва або виробничих ділянок, визначених відповідно до ст.31 Закону України «Про карантин рослин» та Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 №487.

З метою виконання фітосанітарних заходів країн-партнерів України у міжнародній торгівлі, у тому числі й міжнародних договорів України у сфері карантину та захисту рослин (зокрема, країн ЄАЕС, ЄС, КНР та ін.), зменшення кількості надходження нотифікаційних повідомлень про невідповідність фітосанітарним заходам українських об’єктів регулювання, уникнення ризиків запровадження іноземними країнами тимчасових заборон щодо імпорту вітчизняної продукції, а також покращення фітосанітарного стану місць вирощування сільськогосподарської продукції 11.08.2017 територіальні органи Держпродспоживслужби було зобов’язано повідомити експортерів та сільгоспвиробників щодо необхідності встановлення ділянок, вільних від шкідливих організмів, та довести організаційні заходи, пов’язані зі встановленням таких ділянок та місць виробництва. Крім, того, зазначена інформація неодноразово доносилась до суб’єктів господарювання, які здійснюють вирощування, виробництво та експорт рослин та продуктів рослинного походження на семінарах, нарадах та інтернет-виданнях, а також розміщена на сайті Держпродспоживслужби в розділі «Фітосанітарні вимоги країн».

З метою реалізації фітосанітарних вимог пропонуємо сільгоспвиробникам та експортерам встановлювати ділянки та місця виробництва, вільні від шкідливих організмів, якщо такий захід вимагає країна імпорту.

Форма заяви та процедура затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 №487 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12), розмір плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об'єктів регулювання, передбачених Законом України «Про карантин рослин», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від28.12.2011 №1348 (додаток 1) (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1348-2011).

Для встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки вільної від зазначеного шкідливого організму суб’єктом господарювання подається до територіального органу Держпродспоживслужби подається:

1. Заява про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 1 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487). У додатковій інформації заяви необхідно зазначити перелік шкідливих організмів відносно яких планується офіційно встановити вільне місце виробництва або виробничу ділянку.

2. Копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

3. Копія документа, який засвідчує право власності або користування (у тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

4. Документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об'єктів регулювання, передбачених Законом України «Про карантин рослин», розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1348 (додаток 1).

За результатами проведених заходів, пов’язаних зі встановленням та/або підтриманням статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку, присвоюється реєстраційний номер місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів.